KIJK! Het boek over 25 jaar herbestemming in Nederland. Lees meer

De zuidoever van Rotterdam heeft vanaf aankomend schooljaar een categoraal gymnasium (AD 16-02-2016)