Landgoed Lozenoord

Plaats
Ermelo

Bouwjaar
1933

Type
Agrarisch

Rol BOEi
Adviseur

Plaats
Ermelo

Bouwjaar
1933

Type
Agrarisch

Rol BOEi
Adviseur

Omschrijving

Zorginstelling op landgoed ’s Heeren Loo – Lozenoord

Het landgoed ’s Heeren Loo - Lozenoord bevindt zich ten zuiden van Harderwijk, net binnen de gemeentegrenzen van Ermelo. Dit bosrijke landgoed van 88 hectare is al ruim honderd jaar een thuis voor verstandelijke en lichamelijke gehandicapten. Op het terrein staan diverse monumenten, waarvan enkele niet meer in gebruik zijn. BOEi onderzocht de mogelijkheden om deze te herbestemmen, zodat deze gebouwen weer gebruikt kunnen worden door de zorginstelling.

Historie van landgoed ’s Heeren Loo – Lozenoord

Landgoed ’s Heeren Loo – Lozenoord kent een lange geschiedenis die teruggaat tot in de middeleeuwen. Toen stond op landgoed ’s Heeren Loo een klooster van de Johanniterorde. Het klooster raakte in de loop der tijd in verval en het gebied veranderde in een landgoed met park en waterpartijen.

In 1890 werd het afgelegen en bosrijke terrein gekocht door de ‘Vereeniging tot Opvoeding en Verpleging van Idioten en Achterlijke Kinderen’ en kwam er een inrichting met diverse internaten. Ter uitbreiding van de instelling werd in 1910 het aangrenzende landgoed Lozenoord gekocht.

Het geheel groeide uit tot een omvangrijk instellingsterrein met diverse paviljoens, woonhuizen, een kerk en een school speciaal ontworpen voor verstandelijke en lichamelijke gehandicapten.

Het landgoed is nog altijd een instelling voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Een deel van de gebouwen op het complex is inmiddels niet meer in gebruik, waaronder de school en het poortgebouw.

Onderzoek naar herbestemming

Eigenaar ’s Heeren Loo vroeg BOEi te onderzoeken hoe de school en het poortgebouw een rol kunnen krijgen in het centrale hart van het complex en daarmee bijdragen aan het imago als woonzorgpark. Op basis van de bouwkundige inspectie, het bouwhistorisch onderzoek en de marktverkenning stelde BOEi een aantal realistische scenario’s op voor de herbestemming van het monument.

Zo adviseerde BOEi om in de school en het poortgebouw centrumfuncties onder te brengen zodat hier een centrumgebied gecreëerd wordt. Er kan een flink aantal functies toegevoegd worden die aantrekkelijk zijn voor kinderen, om op deze manier jongere cliënten te trekken.

Ontdek meer projecten met type: Agrarisch