KIJK! 25 jaar herbestemmen in Nederland. Lees verder

Restauratie met vakmanschap en kwaliteit

In de bouwkundige wereld zijn er verschillende disciplines te onderscheiden, met elk hun eigen kenmerken en doelen. Zo gaat het bij nieuwbouw om het efficiënt stapelen van volume en wordt er bij renovatie aangepast met moderne materialen. Restauratie is echter weer een vak apart, waarbij het bestaande materiaal van een monumentaal pand juist zoveel mogelijk wordt bewaard.

Wie een vakkundige restaurateur aan het werk ziet beseft onmiddellijk dat dit met een oprechte passie gebeurt. Het in stand houden van monumenten is dan ook iets waarbij liefde en vakmanschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, of het nu gaat om steenhouwen, voegwerk of timmeren.

Transformatie is het bewaren van verhalen

Bij de transformatie van een monumentaal pand gaat het voor BOEi om meer dan alleen het bewaren van het pand. Gebouwen hebben al een heel leven geleid, vol sporen uit het verleden en dus verhalen van mensen Die sporen en verhalen gevend de essentie weer van een gebouw en vormen de inspiratie voor  de restauratie en herbestemming. BOEi zorgt ervoor dat verhalen, foto’s, filmpjes verzameld worden zodat we niet alleen stenen doorgeven maar ook de verhalen. De verhalen treft u aan op onze pagina ‘Mensen vertellen over Monumenten‘.

Het vinden van de juiste balans daarin vormt de kern van onze herbestemmingsfilosofie. Dat vraagt om het maken van keuzes, die natuurlijk ook weer binnen de beschikbare ruimte en het budget van de transformatie moeten passen.

Het waarborgen van restauratiekwaliteit

Naast de filosofie van waaruit BOEi aan restauraties werkt is er nog een belangrijke pijler waarop onze werkwijze steunt: de normen en richtlijnen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg en aanvullend het kwaliteitsbeleid van de Gelderse Voet. Daardoor is de kwaliteit van het onderhoud en de restauratie van monumenten op een professioneel niveau gewaarborgd.

BOEi vervult natuurlijk ook nog een rol als professioneel opdrachtgever, waarvoor net zo goed een hoge mate van vakmanschap en kwaliteit vereist is. De erkenning als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud biedt de zekerheid en het vertrouwen die daarvoor nodig zijn. De toewijzing van deze POM-status gebeurt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit kwaliteitskenmerk is in 2010 in het leven geroepen en BOEi was één van de eerste organisaties die deze erkenning mocht ontvangen.