KIJK! 25 jaar herbestemmen in Nederland. Lees verder

Ontwikkeling erfgoed

De ontwikkeling van erfgoed is in de optiek van velen tegenstrijdig met de behoudende essentie van monumentenzorg. Een veelvoorkomend misverstand, want juist door de herbestemming van monumenten is ook het behoud ervan gewaarborgd. Het is een proces van vakmanschap en ervaring en wordt dan ook wel gezien als de eredivisie van het ontwikkelen.

In Nederland gaat de ontwikkeling van erfgoed gepaard met een complexe regelgeving ter bescherming van de monumenten. Een haalbaarheidsonderzoek is dan ook altijd een eerste stap in dit traject. Eenmaal bij de eindstreep kan de exploitatie van het monument beginnen.

Geen uitdaging is te groot

Soms lijkt de herbestemming van een monument een compleet uitzichtloze zaak. Dat is precies het moment waarop het voor BOEi interessant begint te worden. Vanuit passie en creativiteit zoeken we namelijk graag naar manieren om een lastig te exploiteren monument toch weer gezond op de been te krijgen. Dat doen we vaak voor eigen rekening en risico of soms met anderen partijen samen. 

Het gaat hierbij om het combineren van een monument met de potentiële gebruikers. Zodra die match is gevonden dient zich onmiddellijk een volgende uitdaging aan, namelijk die van de financiering. Wanneer de investering gedekt is en er gezonde toekomstperspectieven zijn volgt er een sluitende exploitatie in de beheerfase.

Ontwikkeling van erfgoed is maatwerk

Het ontwikkelen en het herbestemmen is een proces wat wij al dan niet met partners oppakken. Soms gaat het om een opzichzelfstaand object, een andere keer om een aantal monumentale gebouwen in een gebiedsontwikkeling. 

Alle maten en soorten pakken wij aan, van een individuele schoorsteen zonder exploitatie tot en met een ziekenhuis van 27.000 m2. Daarom is elk ontwikkeltraject een zorgvuldig proces van maatwerk, waarbij we gelukkig kunnen vertrouwen op jarenlange ervaring en expertise.

Wilt u meer informatie over de ontwikkeling van erfgoed? Neem dan per e-mail contact op met Sylvia Pijnenborg:

e-mail: s.pijnenborg@BOEi.nl
telefoon: 033 760 0660.