Haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming monumenten

Het herbestemmen van monumenten zoals kerken, industriegebouwen en scholen is vaak een uitdagende puzzel. Voor welke nieuwe functies leent het gebouw zich? Waarvoor kunt u de bestaande kwaliteiten inzetten? En wat is realistisch in de huidige markt? Hoe zit het met exploitaties? Elk herbestemmingsproject begint bij een gedegen haalbaarheidsonderzoek. Snel en vakkundig helpt BOEi u bij het zetten van deze eerste cruciale stap, die bovendien vergoed kan worden dankzij een extra stimuleringsmaatregel van de overheid.

Multidisciplinaire aanpak

De afgelopen jaren heeft BOEi in opdracht van eigenaren tientallen haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, waarvan vele hebben geleid tot succesvolle herbestemmingen, zoals de Steenfabriek in Randwijk, de watertoren in Zeist, de Cereolfabriek in Utrecht, Hazemeijer in Hengelo en Nedinsco in Venlo. Kenmerkend voor de werkwijze van BOEi is de inzet van meerdere disciplines; analyse van de markt, bouwtechniek, ontwerp en financiën worden gecombineerd om een helder beeld te geven van de herbestemmingsmogelijkheden. Om herbestemmingsprojecten op gang te helpen heeft het Ministerie van OCW een subsidie beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jethro van der Pijll, projectmanager van BOEi op telefoonnummer 033 760 0660.