Risk Factory komt naar Brabant

29 april 2021

Geertruidenberg. Op 28 april bevestigen de diverse hulpdiensten, schoolbesturen en overheidsorganisaties in de Dongecentrale in Geertruidenberg symbolisch hun commitment over de samenwerking in de Risk Factory. De komende maanden wordt gebouwd aan de Brabantse ontdekfabriek voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. De Risk Factory opent in januari 2022 haar deuren in de voormalige elektriciteitscentrale.

De Risk Factory is er in eerste instantie voor basisschoolleerlingen van groepen 7 en 8. Via nagebootste praktijksituaties worden leerlingen bewust gemaakt van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. En leren vervolgens op interactieve wijze hoe zij in zo’n situatie moeten handelen. Jeugdburgemeester Danu Acs: “ik denk dat het heel belangrijk is dat mijn klasgenootjes en ik leren hoe wij zelf 112 moeten bellen; wat we kunnen doen tegen pesten en hoe we moeten reageren bij brand. Dat we dit hier leren door het zelf te doen, is ook nog eens supertof.”

De situaties sluiten aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs en van gemeenten. Ze gaan onder meer over brandgevaar, over risico’s van internetgebruik, verkeersveiligheid, het effect van pesten en groepsdruk, contact met hulpdiensten, hygiëne en duurzaamheid. “Belevingsonderwijs is bewezen effectief. Doordat jongeren dat straks in de Risk Factory zelf ervaren, is het leereffect veel groter. Daar kan geen lesboekje tegenop”, aldus Anette de Ruiter, namens de schoolbesturen in Breda e.o..

Samenwerking
De Risk Factory is een initiatief van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en wordt mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerking met verschillende partners op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid zoals de GGD; politie; brandweer; ambulancedienst; waterschap en de Provincie Noord-Brabant. Bij het samenstellen van het programma is intensief samengewerkt met gemeenten, docenten en schoolbesturen. Jolanda Trijselaar, directeur van de Veiligheidsregio: “Als netwerkorganisatie is het onze taak om partijen met elkaar te verbinden. Dat dit nu kan binnen de Risk Factory en op zo’n prachtige locatie, is geweldig. Het concept past daarnaast goed bij onze preventieve rol. Als het gaat om brandveiligheid, dragen we daarom ook inhoudelijk graag een steentje bij.”

Het concept van de Risk Factory om te leren door te doen en te beleven is wetenschappelijk onderbouwd en komt uit Engeland. Hier is in Edinburgh de eerste Risk Factory succesvol opgericht. Midden- en West-Brabant is de derde regio in Nederland waar een Risk Factory wordt opgericht. Twente en Limburg-Noord zijn Brabant voorgegaan.

Huurovereenkomst
De Risk Factory wordt gehuisvest in een unieke locatie, namelijk de Dongecentrale in Geertruidenberg. De Dongecentrale is een voormalige elektriciteitscentrale van de Provinciale Noordbrabantse Electriciteits Maatschappij en later van EPZ, RWE en Essent . Door het educatieve centrum hier te huisvesten krijgt het cultuurhistorisch pand een duurzame herbestemming. De eigenaren van dit rijksmonument, BOEi en de Provincie Noord-Brabant zijn dan ook trots dat zij dan officieel de huurovereenkomst met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant tekenen. Vanaf dat moment kan de Veiligheidsregio samen met haar partners van start om deze unieke en attractieve bestemming goed in te richten.

Beeld: Jeroen van Eijndhoven/Beeld Werkt