Restauratie ROZ-gebouw in Maastricht van start

15 december 2020

De restauratie van het voormalige ROZ-gebouw in Maastricht (1977) gaat in januari 2021 van start. Het markante pand is door de Gemeente Maastricht overgedragen aan BOEi, dat met Stichting M-LABroz een huurovereenkomst is aangegaan. Vanaf juni 2021 komen hier werkruimten voor muziek, dans, beeldende kunst en andere vormen van kunst in een uniek gebouw. BOEi en Stichting M-LABroz werken sinds 2019 samen aan een sluitend plan voor herbestemming (feitelijk doorbestemming) van het voormalige hoofdkwartier van de Regionale Omroep Zuid dat in 1979 in gebruik werd genomen.

Lees hier het persbericht