Publiek denkt mee over toekomst van Het Benoorden

14 augustus 2020

Velsen-Zuid, 13 augustus 2020 Recreatieschap Spaarnwoude start vandaag met een participatieprogramma rond het monumentale Fort Benoorden Spaardam en het naastgelegen munitiebos. Het doel is om samen met mensen uit de omgeving na te denken over een nieuwe toekomst voor ‘Het Benoorden’, waarbij de belevingswaarde wordt vergroot en de cultuurhistorische waarde behouden blijft.
 
Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het participatieprogramma via het nieuwe online platform www.hetbenoorden.nl. Naast het online platform is er een open dag op 29 augustus 2020, waarbij het publiek ter plaatse een mening kan geven. Naast het online en offline participatieprogramma laat het recreatieschap zich in deze eerste fase van de herbestemming adviseren door verschillende belangenvertegenwoordigers. 

Structurele oplossing
De hoeveelheid en diversiteit aan historische schilderingen en tekeningen, ontdekt door vrijwilligers van de stichting Krayenhoff, maken het fort en het voormalige munitiecomplex uniek binnen de Stelling van Amsterdam. Het recreatieschap, beheerder van het fort, besteedt jaarlijks circa 50.000,- euro aan beheer, onderhoud en noodmaatregelen rondom het fort. Zo is een aantal jaren geleden het lekkende dak gerestaureerd en starten deze week  werkzaamheden gericht op conservering van de muurschilderingen. Vrijwilligers dragen bij aan het onderhoud en organiseren zo nu en dan een open dag, maar er is behoefte aan een meer structurele oplossing zodat de locatie door veel meer mensen kan worden beleefd. Dat een structurele oplossing nodig is, werd in juni nog eens extra duidelijk toen bij een inbraak onderdelen van historische wapens, de fortsleutels en lampen uit het fort verdwenen.

Participatieprogramma
Het recreatieschap trekt ruim een jaar uit om in overleg met de omgeving te komen tot een ‘bidbook’ waarin de wensen, grenzen en mogelijke herbestemmingsrichtingen staan beschreven. Streven is om in het najaar van 2021 dit bidbook aan het bestuur te kunnen presenteren. Daarna volgt een besluit over het vervolg. Het recreatieschap wordt bij het proces geadviseerd door BOEi, een non-profit organisatie gericht op restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed.