KIJK! Het boek over 25 jaar herbestemming in Nederland. Lees meer

Overdracht gedenkbank ENKA-fabriek aan gemeente Ede

20 september 2021

BOEi draagt de gerestaureerde gedenkbank van de voormalige ENKA-fabriek in Ede over aan de gemeente Ede. De gedenkbank uit 1938, samen met een fontein uit 1947 de twee kleinste rijksmonumenten op het terrein, moest wijken voor nieuwbouw. BOEi heeft samen met de gemeente gezocht naar een plek in het hart van de wijk. Op 22 september wordt de gedenkbank overgedragen aan de gemeente, die het beheer van de bank op zich neemt.

Hester Veltman, wethouder gemeente Ede: “Echt geweldig dat de gedenkbank een centrale plek op het ENKA-terrein krijgt. Daarmee houden we de herinnering aan de ENKA-historie in leven.”

Arno Boon, directeur BOEi: “Met het aanbieden van de gerestaureerde gedenkbank aan de gemeente Ede is de cirkel weer rond. De bank werd aangeboden door Edese bedrijven en burgerij aan de ENKA, 83 jaar na dato gaat deze weer terug naar die burgerij.”

De gedenkbank en fontein werden in het verleden geschonken voor het 25 jarig bestaan van de productie van kunstvezel in Nederland en het 25 jarig bestaan van de A.K.U. in Ede. Beiden stonden tot eind 2020 aan de spoorzijde voor het Poortgebouw op het ENKA-terrein. Donateurs en een crowdfundingsactie van Vrienden van BOEi maakten de restauratie en verplaatsing mede mogelijk. Ook de fontein heeft een nieuwe plek bij het EHBO-gebouw gekregen en zal worden overgedragen aan de exploitant van het EHBO-gebouw.