25 jaar herbestemmen in Nederland – Lees hier de interviews met opiniemakers!

Harculo: unieke plek om te wonen, te werken en te recreëren aan de IJssel

20 mei 2021

Het gebied waar de voormalige IJsselcentrale in Zwolle stond, Harculo, krijgt een nieuwe invulling. Dat staat in de visie voor het gebied. De eigenaren van het gebied, ENGIE en Floris Property Fund, hebben in de afgelopen jaren, samen met inwoners, de gemeente en tal van belangenorganisaties, aan deze gebiedsvisie gewerkt. Het is de bedoeling om de kwaliteit van het gebied te vergroten. Het moet een fijne plek worden om te wonen, om te ontspannen aan het water, om te ontmoeten. In de toekomst komen er 450 tot 500 duurzame woningen op de locatie van de voormalige centrale. Ook worden 50 tot 70 woningen gebouwd in het Prof. Feldmannpark. Daarnaast is er ruimte voor recreatie, horeca, werken, cultuur, energie en de natuur.

Wethouder Ed Anker is blij met de visie, zoals die er nu ligt: “Er is in de afgelopen jaren hard gewerkt om een mooie nieuwe invulling aan het gebied te geven. Wat we hebben gemerkt is dat we houden van dit gebied. Vrijwel iedere inwoner heeft zijn eigen herinneringen aan de IJsselcentrale die er ooit stond. Het is een gebied dat nu én in de toekomst een stempel drukt op de stad en het buitengebied. Het is een unieke plek in Zwolle en dat koesteren we. Tegelijkertijd zorgt de gebiedsvisie ervoor dat we de kwaliteiten van het gebied kunnen versterken, door er woningen te ontwikkelen, door recreatiemogelijkheden, door culturele activiteiten te laten ontstaan. Met oog voor de ecologische waardes in het gebied. Het moet een fijne plek worden om te zijn. Op welke manier dan ook.”
Tjomme van der Meer, locatie manager ENGIE: “We zijn trots op de visie die er nu ligt. We hebben bewust veel gesprekken gevoerd met de omgeving. Deze inbreng en die van andere stakeholders hebben bijgedragen aan een invulling van de locatie die échte meerwaarde biedt voor Zwolle en tegelijkertijd recht doet aan het karakter van deze bijzondere plek.”

Duurzame woningbouw
In het gebied van de voormalige IJsselcentrale moeten in de toekomst 450 tot 500 woningen in verschillende prijsklassen komen en in het Prof. Feldmannpark is ruimte voor 50 tot 70 woningen. Een belangrijk uitgangspunt is dat het een energieleverende wijk wordt. Bijvoorbeeld doorzonnepanelen op daken te plaatsen, gebouwen te voorzien van warmte koude opslag en een zeer lage temperatuur warmtenet met aquathermie uit de IJssel. Ook het plaatsen van publieke en private laadinfrastructuur draagt bij een duurzame inrichting van de wijk.

Ontmoeten
Naast woningbouw en duurzame energie biedt het gebied straks ruimte aan werkfuncties, horeca, ontspanning, cultuur en recreatie. De bestaande gebouwen krijgen een nieuwe bestemming en de ruimte rondom de gebouwen bieden nieuwe ontmoetingsplekken. Deze ontwikkelingen zijn al in gang gezet door BOEi, een non-profitorganisatie gericht op restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed, en Studio Ronald A. Westerhuis ( Zwolle / Shanghai ), metaalkunstenaar met Zwolle als thuisbasis. BOEi richt zich op de hijshal en het dienstengebouw en Ronald Westerhuis zal zijn intrek nemen in het koelwatergebouw (Cool Water). Het is ook de bedoeling om de wandel- en fietsroute over de IJsseldijk door te trekken, langs de Uitspanning en de Zuidelijke haven. Een kleinschalig strand, kleine evenementen, het aanleggen van bootjes, recreatiemogelijkheden; het gebied heeft kansen om voor omwonenden en inwoners van Zwolle een aantrekkelijke ontmoetingsplek te worden.

Vervolgstappen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 mei besloten de gemeenteraad voor te stellen om de gebiedsvisie vast te stellen. Wanneer de gemeenteraad met het plan instemt, gaan de verschillende partijen aan de slag met het vervolg. Dit is het maken van het stedenbouwkundig plan. Dit plan is een concrete uitwerking van de gebiedsvisie. Inwoners, organisaties en andere belangstellenden worden nauw betrokken bij het ontwikkelen van dit stedenbouwkundige plan.

(Nieuwsbrief Engie)