KIJK! Het boek over 25 jaar herbestemming in Nederland. Lees meer

BOEi verwelkomt Green als nieuwe aandeelhouder

25 april 2022

Green Real Estate is per 21 april 2022 toegetreden als aandeelhouder van BOEi. Met deze investering verwerft Green een belang van ca. 6% waarmee BOEi in de gelegenheid wordt gesteld nieuwe herbestemmingsprojecten te realiseren.

Green is een betrokken vastgoedinvesteerder met een solide fundament in het ondernemerschap van de familie Zeeman. Het bedrijf richt zich sinds 2005 op aankoop, ontwikkeling en management van vastgoed in steden en stedelijke gebieden in Nederland in diverse vastgoedsectoren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het keer op keer een positieve impact maken met vastgoedoplossingen voor de samenleving van vandaag, morgen en overmorgen. De aandeelhouders van BOEi ontvangen geen dividend; het rendement wordt opnieuw geïnvesteerd in herbestemmingsprojecten. Elke aandeelhouder draagt dus wezenlijk bij aan het behoud van Nederlands erfgoed en deelt het idee dat het gaat om langetermijnperspectief.

Arno Boon, directeur van BOEi: “Wij hebben Green onder andere leren kennen bij ons project in Wageningen; het voormalige stadion van de FC Wageningen. Green is eigenaar van het vlakbij gelegen Fletcherhotel en dat hotel gebruikt het stadion voor de voetbaltrainingskampen van buitenlandse clubs. Hier zagen wij al gauw een vruchtbare grond voor verdere samenwerking, met deze stap tot resultaat. Green heeft binnen hun portefeuille veel expertise op het gebied van toevoegen van menselijke, sociale en duurzame impact op vastgoed. Een waardevolle aanvulling op de bestaande aandeelhoudersbasis en onze missie.”

Richard Dallinga, CEO Green: “Wij zijn heel blij met onze toetreding tot BOEi omdat we een voorvechter zijn van behoud én herbestemming van erfgoed. We vinden het belangrijk dat gebeurtenissen in onze geschiedenis die tot uitdrukking komt in gebouwen, verteld blijven worden of juist verteld gáán worden. Wij zijn overtuigd van de verhalende kracht van monumenten. BOEi beschikt over de juiste expertise om dit op een zeer zorgvuldige en levensvatbare manier te doen. Zij zorgen dat monumenten niet leeg blijven staan en in verval raken maar nieuw leven ingeblazen krijgen en een waardevolle plek in de samenleving. Met een blik op de toekomst vanuit respect voor het verleden. Dat is precies waarop we elkaar vinden. Ook wij zorgen met onze ontwikkelingen altijd voor verbinding met het bestaande, met dat wat er al is.”

Met het toetreden van Green telt BOEi nu 11 aandeelhouders: AM Wonen, Bank Nederlandse Gemeenten, BPD Europe BV, Dura Vermeer, Green Real Estate, Next Real Estate, Stichting Oranje Fonds, Stichting Vrienden van BOEi, TBI, Vesteda en VolkerWessels.