KIJK! Het boek over 25 jaar herbestemming in Nederland. Lees meer

BOEi organiseert 8 Monument Masterclasses

21 februari 2022

BOEi organiseert dit jaar 8 gratis toegankelijke ‘Monument Masterclasses’ voor particuliere en professionele monumenteigenaren, op locaties verspreid door Nederland. Met deze masterclasses wil BOEi haar rol als ‘Professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM)’ uitdragen en kennis over restauratie, herbestemming, verduurzaming en innovatie te delen.

De 8 Monument Masterclasses bestaan uit drie onderdelen. In het eerste half uur staat het gebouw waar de Masterclass plaatsvindt centraal, en wordt er ingegaan op specifieke oplossingen en geleerde lessen. Vervolgens zal duurzaamheidsexpert Robert Tersmette ingaan op verduurzaming van monumenten, toegespitst op vragen waar de toehoorders zelf mee komen. In het derde gedeelte zullen Machiel Spaan (M3H Architecten) en Simone de Waart (Material Sense), de drijvende krachten achter het project Slotlab, ingaan op circulaire innovaties die bij restauratie van monumenten kunnen worden toegepast.

Arno Boon, directeur BOEi: “Omdat wij inmiddels ruim 500 projecten hebben gerealiseerd, komen er bijna dagelijks vragen binnen vanuit gemeentes, parochies en particulieren. Het leek ons daarom, ook vanuit onze rol als ‘professionele organisatie voor monumentenbehoud’, een goed plan om middels deze ‘roadshow’ andere eigenaren te helpen nadenken over herbestemming en verduurzaming van hun monument. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: dat bijzondere gebouwen en plekken behouden blijven.”

Kijk voor meer informatie en de definitieve data op BOEi.nl/masterclass