Huisregels in het Zuider

58_BOEi_Zuiderziekenhuis_Rotterdam_huisregels.jpg

Ook Ria Brand deed een duit in het zakje over de huisregels in de jaren 60. Zij had het huisregelboekje nog liggen. Elke hoofdzusters had bovendien haar eigen manieren om de orde en tucht te handhaven: “Er was één hoofdzuster die je zelfs een kwartje liet betalen voor elke keer dat je een vriendin op de afdeling bij de voornaam noemde.”

Foto uit collectie Ria Brand - van Tilburg