KIJK! Het boek over 25 jaar herbestemming in Nederland. Lees meer

De Archeoloog - Verhalen van de Aula

In deze aflevering van de serie verhalen van de Aula het verhaal van archeoloog en bodemkundige Erwin van der Klooster. Hij neemt ons mee in de eerste stappen van het onderzoek op het terrein van Aula en het Vrijheidskwartier. Dit gebeurt als voorbereiding op de bouwplannen in het terrein voor de bioscoop.

Nu zul je misschien denken ‘archeologie, dus we gaan opgraven’? Nee, graven gaat Erwin deze keer niet. Archeologisch onderzoek bestaat uit een heleboel stappen waarin eerst bepaald wordt of het nodig is om verder onderzoek te doen. Een van die onderzoeken is booronderzoek (dat heet ‘prospectief onderzoek’) waarbij met een grondboor de toestand van de bodem in kaart wordt gebracht. Daarmee maak je een serie kleine gaatjes in de grond en kan je onder ander zien of de bodem is opgehoogd -zoals hier bij de Aula – of is verstoord. ‘Verstoord’ betekent dat de grond  zo door elkaar gehaald is dat archeologische sporen verdwenen zijn. Als dat zo hoeft er geen vervolgonderzoek plaats te vinden.

Maar als de historische bodemopbouw intact is…dan wordt het spannend! Wordt vervolgd…

 


Video: Jobbe Wijnen
Muziek: Jaap-Jan Steensma op het orgel in de Aula
Met dank aan Erwin van der Klooster / KSP archeologie