ROZ Bankastudios - Van gewest tot gewest

Historische opname van NOS ‘van Gewest tot Gewest’ over de opening van de RoZ Studio, thans Bankastudios in Maastricht.

Met grote dank aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid voor het ter beschikking stellen van deze opname. Meer informatie: www.beeldengeluid.nl

Research en Clearing: Martijn Laar (Beeld en Geluid)

Video Erfgoed 2021
Bewerking: Jobbe Wijnen

Meer informatie: www.bankastudios.nl
Youtube: https://www.youtube.com/user/BOEiherbestemmen
Instagram: https://www.instagram.com/boeierfgoed
Facebook: https://www.facebook.com/BOEi.erfgoed/
Vrienden van BOEi: https://www.facebook.com/vriendenvanboei/