KIJK! Het boek over 25 jaar herbestemming in Nederland. Lees meer

Jaarbericht

Elk jaar zijn de door BOEi behaalde resultaten terug te vinden in het jaarverslag. Het jaarbericht is de publiek toegankelijke versie van dit jaarverslag. Het jaarverslag is voorzien van een accountantsverklaring (de zogenaamde controleverklaring) en wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BOEi.

Wilt u het jaarbericht toegezonden krijgen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@boei.nl