BOEi viert in 2020 en 2021 haar 25-jarig bestaan

BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, bestaat in 2020 25 jaar. Een kwart eeuw succesvolle herbestemming van fabrieken, watertorens, boerderijen, kerken, kloosters, gevangenissen, schoorstenen en gevangenissen. Op deze pagina verzamelen wij verhalen, video’s en onderzoeken rondom 25 jaar herbestemmen in Nederland.

Zonder geschiedenis geen toekomst

 

Hamith Breedveld is sinds 2014 voorzitter van de Raad van Commissarissen van BOEi. In dat jaar trad hij af als partner en notaris bij Loyens & Loeff te Rotterdam, waar hij werkzaam was in de gecompliceerde vastgoedpraktijk. Vanaf juni 2010 tot mei 2014 was hij managing partner bij Loyens & Loeff. BOEi sprak hem voor de coronacrisis over 25 jaar herbestemmen. 

Door Erik Luermans

“Als notaris heb ik mij vooral beziggehouden met projectontwikkeling, binnenstedelijke herontwikkeling en beleggingstransacties. Het betrof veelal nieuwbouw; herbestemmen van monumentale gebouwen was niet iets dat ik als vastgoedprofessional regelmatig in mijn praktijk tegenkwam. Vanaf 2000 ben ik bij de monumentenwereld betrokken geraakt en het heeft mij niet meer losgelaten.”

“Herbestemmen van een gebouw of terrein is een geweldige uitdaging en een mooie ontwikkeling, het zorgt voor verantwoord maatschappelijk ondernemen en het is gericht op het redden van een monument of een gebouwencomplex dat tussen wal en schip dreigt te vallen. Dit is wat BOEi doet. Het object moet het waard zijn om te worden bewaard en het moet weer gebruikt kunnen worden. Zonder hergebruik kan niet worden herbestemd. Dat probleem doet zich nu vooral voor bij religieus erfgoed, niet zozeer in de grootstedelijke omgeving, maar met name in de periferie, in de kleine leefkernen. Een enorme uitdaging.”

BOEi heeft hierbij volgens Breedveld een belangrijke rol te vervullen. “Wanneer de markt een object laat liggen, moet BOEi klaar staan om het op te pakken. Nu is de rente laag en zijn veel marktpartijen in staat om de businesscase van een monument rond te rekenen en zijn ze gretig om ook in dit segment te investeren. In de laagconjunctuur zijn de non-profitorganisaties zoals BOEi van groot belang om dit werk uit te voeren. Ook de overheid moet voor het behoud van culturereel erfgoed de juiste voorwaarden scheppen en het maatschappelijk belang in de gaten houden. Herbestemmen staat ook voor duurzaam en historie en heeft ook daarom maatschappelijk nut.”

“Een probleem bij herbestemmen is veelal het gemis aan kennis en kunde. En – uiteraard – een tekort aan geld. Dat vereist creativiteit bij het vinden van een gebruiker. Een mooi voorbeeld van herbestemmen is het Zuiderziekenhuis in Rotterdam dat nu getransformeerd wordt tot een gymnasium. Ook De Blokhuispoort in Leeuwarden toont veel van de kracht van herbestemmen. In Nederland ligt nog een enorme opgave voor herbestemmen, het aantal en ook het type erfgoed legt een zware hypotheek op de overheden en andere partijen die aan dit specialisme zijn gelieerd. De keuze om een object voor herbestemmen aan te pakken, wordt vooral bepaald door de financiële haalbaarheid, dat geldt voor alle partijen. Daarnaast is de historische en monumentale betekenis van groot belang, het moet het waard zijn om te bewaren. Het rendement is dan niet meteen doorslaggevend.”  

Breedveld zou graag zien, met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat meer partijen uit de hoek van projectontwikkeling, financiën, aannemers en beleggers het belang van erfgoed en herbestemmen onderschrijven en zich daaraan commiteren. “Zonder geschiedenis is er geen toekomst. De waarde en hergebruik van relevant erfgoed in brede zin is van groot belang voor onze samenleving.”

 

Terug naar BOEi.nl/25jaar