KIJK! 25 jaar herbestemmen in Nederland. Lees verder

BOEi viert in 2020 en 2021 haar 25-jarig bestaan

BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, bestaat in 2020 25 jaar. Een kwart eeuw succesvolle herbestemming van fabrieken, watertorens, boerderijen, kerken, kloosters, gevangenissen, schoorstenen en gevangenissen. Op deze pagina verzamelen wij verhalen, video’s en onderzoeken rondom 25 jaar herbestemmen in Nederland.

‘Monumenten hebben een bepalende rol bij de beleving en de sfeer van de gebieden en dragen bij aan een positieve leefkwaliteit.’

Roel Vollebregt, directievoorzitter van BAM Bouw en Vastgoed Nederland, over herbestemming door BAM: “Vanuit ons vastgoedbedrijf komen we vaak gebouwen tegen met een bijzondere monumentale en historische waarde waarbij herbestemmen een kansrijke optie is. Een goed voorbeeld waar wij bij betrokken waren, is het Jobsveem in Rotterdam dat is getransformeerd tot een bijzondere woon- en leefomgeving.”

Door Eric Luermans. 

“Na 2008, in de crisisperiode, verkochten wij soortgelijke panden aan partijen als BOEi. Omdat zij de benodigde kennis en expertise in huis hebben en wij dan zeker weten dat er een bruikbare en kwalitatieve herbestemming kan plaatsvinden. En dat is bij gebiedsontwikkeling heel relevant, omdat die monumenten een heel bepalende rol hebben bij de beleving en de sfeer van de gebieden en daarmee bijdragen aan een positieve leefkwaliteit. Uiteindelijk is dat in ieders belang.”

Nu de crisis voorbij is, ziet Vollebregt een andere ontwikkeling: “Voor een commercieel bedrijf is het een stuk moeilijker om het delicate proces naar een goed hergebruik in te kleden, rendabel te maken. Je ziet nu, in tijden van hoogconjunctuur en lage rentes dat meerdere, ook commerciëlere partijen, zich opwerpen en met goede oplossingen komen. Dat gebeurt vooral in de grootstedelijke omgeving.”

Vollebregt ziet meerdere geslaagde herbestemmingen: “Het zoeken naar een goede functie is essentieel bij herbestemmen. Zo verdient het plan dat nu voorligt voor de gedurfde commercieel ingerichte herbestemming van het Postkantoor in Rotterdam alle respect. Ook het negentiende-eeuwse gemaal in Lijnden waar nu een restaurant in zit, is een goed voorbeeld van herbestemmen.”

Vollebregt ziet voor de overheid een belangrijke rol weggelegd: “De overheid moet een zorgvuldig rentmeester zijn en mag ook best het voortouw nemen. Zonder het belang van de vrije markt uit het oog te willen verliezen, zou een langetermijnvisie over stedelijke ontwikkeling van de Randstad als metropool, waarbij ook het landschap betrokken wordt, misschien wel goed zijn. In die visie zou de herbestemming van waardevolle gebieden en gebouwen vanzelfsprekend aanwezig moeten zijn. Er wordt vanuit de politiek en de maatschappij ook steeds meer belang gehecht aan duurzaamheid en circulariteit van bouwen en wonen en dat op zich geeft herbestemmen natuurlijk een goede steun in de rug.”

terug naar BOEi 25 jaar