KIJK! 25 jaar herbestemmen in Nederland. Lees verder

BOEi viert in 2020 en 2021 haar 25-jarig bestaan

BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, bestaat in 2020 25 jaar. Een kwart eeuw succesvolle herbestemming van fabrieken, watertorens, boerderijen, kerken, kloosters, gevangenissen, schoorstenen en gevangenissen. Op deze pagina verzamelen wij verhalen, video’s en onderzoeken rondom 25 jaar herbestemmen in Nederland.

‘Voor een bestendig gebruik is een goede organisatievorm nodig met een ruime plaats voor toekomstige gebruikers en bewoners.’

Martijn Bakker is partner bij Lingotto: “Voor ons bedrijf is het herbestemmen van historisch bepalende gebouwen of gebouwencomplexen het DNA van ons werk. Lingotto is de naam van de voormalige FIAT fabriek in Turijn – een icoon in de architectuurgeschiedenis – die voor ons de inspiratiebron voor ons doen en laten vormt. Wij zetten ons op basis van een idee en plan in voor de transformatie van gebouwen en plekken, op weg naar iets wat voor gebruikers, gemeentes of andere partijen een toegevoegde waarde heeft.

Door Erik Luermans. 

Wij ontwikkelen ideeën voor plekken en gebruiken onze kennis en verbeeldingskracht om deze in een goed werkend businessmodel om te zetten, met een gedegen stedenbouwkundig plan en een heldere architectonische verschijningsvorm. De plek of het object hoeft niet per se een grote historische waarde te vertegenwoordigen. Het kan ook een braakliggend terrein zijn, als het maar voldoende karakter in zich draagt. Misschien is de plek wel bepalender dan het gebouw. We zoeken daarin ook naar een rendement in geld en zeker ook in de betekenisgeving als toegevoegde waarde.

Erfgoed is wat betreft Bakker tijdloos: “Een bestaand gebouw met geschiedenis en karakter zorgt als vanzelf voor een ideale opgave. Het bestemmen van nieuwbouw is abstracter van aard, maar zeker niet minder interessant. Het erfgoed en herbestemmen wordt wat ons betreft dan ook breed gedefinieerd.”

Lingotto is vooral actief in de Randstad, in de vastgoedontwikkeling in urbane context. Wij houden van de dynamiek, de pluriformiteit, de ups en downs. De overheden hebben er oog voor de reikwijdte van erfgoed en het herbestemmen, over de betekenis van overgangsgebieden en gebiedsontwikkeling. Als de overheid veel mogelijk maakt, kan de markt zijn kennis en kunde etaleren.

Een schitterend voorbeeld van stedelijke transformatie en herbestemmen is de Fenix Loods in Rotterdam met een veelheid van functies en clusters te midden van een kenmerkend historische deel van de havenstad. Deze herbestemming verbindt de oude en nieuwe wereld.

Het tijdsaspect in herbestemmen is ook van groot belang. Een overhaaste toepassing kan fout uitpakken, een te traag verlopend proces kan partijen uitputten. Herbestemmen gaat ook over commercieel succes. Het idee en de uitwerking moeten goed zijn. De ruimte, de vormgeving en de structuur van het gebouw en de plek moeten goed geanalyseerd zijn. Het programma zegt iets over de businesscase waarbij een grote verantwoordelijkheid ligt bij duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast is voor een bestendig gebruik een goede organisatievorm nodig met een ruime plaats voor toekomstige gebruikers en bewoners. Je moet in alle vrijheid en autonomie over een idee kunnen denken en filosoferen om zo andere partijen te kunnen overtuigen.

terug naar BOEi 25 jaar