25 jaar herbestemmen in Nederland – Lees hier de interviews met opiniemakers!

BOEi viert in 2020 en 2021 haar 25-jarig bestaan

BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, bestaat in 2020 25 jaar. Een kwart eeuw succesvolle herbestemming van fabrieken, watertorens, boerderijen, kerken, kloosters, gevangenissen, schoorstenen en gevangenissen. Op deze pagina verzamelen wij verhalen, video’s en onderzoeken rondom 25 jaar herbestemmen in Nederland.

Jandino: Leren van Curaçao

 

Jandino Asporaat is bij het grote publiek vooral bekend als cabaretier en gezicht op televisie. Als medeoprichter en eigenaar van het mediaproductiehuis het Huis van Asporaat maakt hij zich hard voor het bevorderen van ondernemerschap op Curaçao: “Als de gelegenheid zich voor doet, praat ik altijd met instanties over behoud van erfgoed. Zelf probeer ik ook panden aan te kopen, te restaureren en een nieuwe invulling te geven. Op deze wijze zet ik me er voor in, omdat behoud en herbestemming waardevol is.”

Door Paul Alzer 
Als bekende Nederlander die geboren en getogen is op Curaçao zet Jandino Asporaat zich in voor de ontwikkeling van Curaçao. “In Nederland heeft erfgoed voor mij met name een esthetische waarde, mooie gebouwen dragen bij aan een fraai stadsbeeld. In Curaçao hebben oude gebouwen voor mij ook een culturele waarde die als deel van de geschiedenis behouden dienen te worden.”

“Een gebouw dat op dit moment vergeten wordt, is het gebouw van St. Thomas naast het St. Elisabethziekenhuis in Willemstad. Het gebouw is echt de moeite waard en met een goede herbestemming kan het de stad weer sieren en zo ook bijdragen aan het trekken van bezoekers aan de stad.”

Wat is uw ervaring met herbestemming van cultureel erfgoed?
“Vanuit de rol als toeschouwer en stadsbewoner zie ik graag dat waardevolle en monumentale gebouwen bewaard blijven. Ze vertellen de geschiedenis en laten de ontwikkeling van een stad zien. Een gebouw vertelt dus deels het verhaal van een stad. Onze geschiedenis moet daarom bewaard blijven en gebouwen maken daar deel van uit. Ga je die gebouwen slopen, dan wis je ook een deel van onze geschiedenis. En onze geschiedenis leert ons voor onze toekomst.”

Volgens Asporaat kan Nederland nog wel wat leren van Curaçao waar het de omgang met erfgoed betreft: “Op Curaçao is men actiever om verpaupering van langdurig leegstaande panden tegen te gaan. Er is ook de nodige sociale druk vanuit de omgeving. In Nederland zouden we ook actiever kunnen worden in het tegengaan van verpaupering.”

Welke functie past in uw ogen niet voor herbestemming van erfgoed?
“Bij herbestemming moeten de historie en bestemming van een gebouw ergens bij elkaar passen. Een breed palet aan mogelijkheden is in principe denkbaar, maar er zijn grenzen.”

 

Terug naar BOEi.nl/25jaar