BOEi viert in 2020 en 2021 haar 25-jarig bestaan

BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, bestaat in 2020 25 jaar. Een kwart eeuw succesvolle herbestemming van fabrieken, watertorens, boerderijen, kerken, kloosters, gevangenissen, schoorstenen en gevangenissen. Op deze pagina verzamelen wij verhalen, video’s en onderzoeken rondom 25 jaar herbestemmen in Nederland.

Door herbestemming behouden we karaktervolle plekken

 

“Aandeelhouder worden van BOEi doe je vanuit een bepaalde maatschappelijke overtuiging”, stelt Boudewijn de Bont. Hij is directeur van het door zijn grootvader opgerichte Aannemingsbedrijf ‘Nico de Bont’ uit Vught dat sinds 1993 onderdeel is van TBI Holdings BV (Techniek, Bouw, Infra), een groep van landelijk samenwerkende bouw- en installatiebedrijven. In 2017 is TBI aandeelhouder geworden van BOEi. Binnen TBI is Nico de Bont de specialist inzake restauratie en herbestemming van monumentaal erfgoed, vandaar dat hij TBI bij BOEi vertegenwoordigt.

Door Sabine Ticheloven

De Bont: “TBI is een maatschappelijk betrokken concern.  Zo wordt jaarlijks een deel van het financieel resultaat aan goede doelen geschonken. Er is bijvoorbeeld een studiefonds voor kinderen van medewerkers en de Stichting TBI Fundatie stelt subsidies beschikbaar voor restauraties van rijksmonumenten met een publieke functie. Als concern willen we de fysieke leefomgeving op duurzame wijze vernieuwen, inrichten en onderhouden. Behoud en herontwikkeling van bestaand vastgoed  vinden we daarbij belangrijk, zeker als het om karaktervolle en monumentale gebouwen gaat. Toen BOEi aanklopte met het verzoek of wij aandeelhouder wilden worden hoefden we dan ook niet lang na te denken.”

De laatste decennia verschuift de opgaaf in de monumentensector steeds meer van restauratie naar herbestemming. Bij de herontwikkeling van een vervallen leerlooierij in Dongen in 2005 kwam Nico de Bont voor het eerst in contact met BOEi. “Steeds meer groeide het maatschappelijk besef dat het jammer is om alles te slopen en werd de waarde ingezien van de kwaliteiten die oude gebouwen in zich hebben. Enerzijds willen we met herbestemming de herinnering aan vroeger behouden en de verhalen doorvertellen. Anderzijds beseffen we dat je rondom monumenten mooie inspirerende plekken kunt maken. Karaktervolle plekken met een ziel, waar mensen graag willen wonen, werken of recreëren. Ze hebben dus echt een toegevoegde waarde.”

Door de jaren heen is hij BOEi daarom vaker tegengekomen. “Ik heb BOEi leren kennen als een organisatie die met een enorme drive op de bres springt voor gebouwen die verloren dreigen te gaan en door de markt niet worden opgepakt. Niet alleen in groeiende steden, maar ook in een kleinere dorpen en krimpgebieden. Ze zien mogelijkheden die anderen niet altijd zien om een gebouw een nieuwe duurzame bestemming voor de toekomst te geven. Daar moet je vasthoudend voor zijn, en dat is BOEi zeker. Die credits verdienen ze.”

Met de participatie van TBI krijgt BOEi financiële ruimte om verder te groeien; er wordt geen winst uitgekeerd. “Drie keer per jaar komen de aandeelhouders bij elkaar. Alle negen aandelhouders zijn erg betrokken bij de activiteiten van BOEi, zij brengen hun kennis en ervaring vanuit hun eigen vakgebied in en denken actief mee. Ook ontstaan er samenwerkingen bij projecten. Zo heeft Nico de Bont samen met BOEi in Udenhout Huize Vincentius gekocht, een voormalige katholiek gesticht voor de opvang van verstandelijk gehandicapte meisjes. Vincentius een nieuwe levensfase inloodsen vraagt om inhoudelijke kennis maar zeker ook om creativiteit en inventiviteit. Daarin vinden we elkaar steeds weer.”

Terug naar BOEi.nl/25jaar