WERKEN BIJ BOEi

Wordt u gedreven door een passie voor monumenten en wilt u uw talent op het gebied van cultureel erfgoed inzetten en verder ontwikkelen? Dan zijn er verschillende manieren waarop u bij BOEi aan de slag kunt.

Vacatures in erfgoed en monumenten

BOEi werkt met zowel vaste evenals freelance medewerkers op het gebied van onder meer ontwikkelingsmanagement, bouwkundige expertise en restauratie. Voor het vervullen van de vacatures in erfgoed en monumenten is ervaring doorgaans een belangrijke voorwaarde, evenals specialisatie op het gebied van restauratie en herbestemming. Freelancers die zelf projecten aandragen hebben onze bijzondere interesse, waarbij er gewerkt wordt met een overeenkomst van opdracht op basis van een Modelovereenkomst van de Belastingdienst.

Stages en afstuderen

Nieuw talent is essentieel om een dynamisch werkveld zoals dat van het cultureel erfgoed levendig en toekomstbestendig te houden. BOEi werkt dan ook graag mee aan de opleiding van dit nieuwe talent. Dat gebeurt sinds 2012 in een vaste samenwerking met de Hogeschool Utrecht. De afstudeerders verzorgen de evaluatie van een recent afgerond project van BOEi en werken daarnaast mee aan nieuwe projecten.

Om een goede begeleiding te garanderen is er bij BOEi steeds plek voor slechts één afstudeerder of stagiair. Daarnaast werkt BOEi op incidentele basis mee aan projecten van onderzoeksinstellingen.