Plaats
Roermond

Bouwjaar
1920

Betrokken partijen
Roerdelta BV, Provincie Limburg, gemeente Roermond

Type
Industrieel, Monumentaal

Functie
Kantoorruimte, Bedrijfsruimte, Eventlocatie

Rol BOEi
BOEi heeft het projectmanagement voor de planvorming, restauratie en herbestemming geleverd.

Contact
Arno Boon
06 505 152 64

Electro Chemische Industrie (ECI)

Herbestemming
De in december 2009 gestarte herbestemming van de ECI is afgerond en in september 2012 heeft ECI Cultuurfabriek het pand in gebruik genomen. De ECI Cultuurfabriek biedt nu onderdak aan een theaterzaal, popzaal, expositieruimte van het Bonnenfantenmuseum, diverse vormen van kunst- en cultuuronderwijs, zowel muzikaal als beeldende kunsten.
Ook Restaurant One (met een Michelinster) heeft een plekje gevonden in de ECI.

Opvallend bij de herbestemming van de ECI is dat de sporen van de tijd nog zo duidelijk zichtbaar zijn. Esthetisch en bouwtechnisch is zo min mogelijk ingegrepen om de authenticiteit te bewaren. Zelfs de graffiti is gehandhaafd. Er is behouden wat praktisch mogelijk was en de rest is vervangen door hedendaagse elementen; niet restaureren om het restaureren, maar restaureren gericht op de
toekomstige exploitatie.

In het omliggende gebied ontwikkelt Roerdelta BV woningen. De naam maakt al duidelijk dat het rijksmonument in de delta van de Roer ligt. De geschiedenis van het gebouw gaat terug tot in de middeleeuwen toen diverse watermolens in het gebied aanwezig waren. Nu herinnert vooral de overkluizing van de Roer door dit industrieel monument én een waterkrachtcentrale nog aan dit feit. De totale kosten van de herbestemming en restauratie bedragen ca. 16 miljoen euro.

Subsidies zijn verkregen van het Rijk en de Provincie. De regio, de gemeente Roermond en Roerdelta BV zullen, bij definitieve culturele invulling, ook financieel bijdragen. De ontwikkeling van de ECI is uitgevoerd door de combinatie Van Pol Beheer en VolkerWessels.

Sitemap | Home | Disclaimer