Governance code Cultuur

Cultureel erfgoed is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving. Het spreekt dan ook voor zich dat het restaureren en herbestemmen van monumenten gepaard gaat met een grote verantwoordelijkheid naar diezelfde samenleving. Omdat BOEi het belangrijk vindt die verantwoordelijkheid op een open en transparante manier uit te dragen wordt er gewerkt volgens de Governance Code Cultuur.

Wat is de Governance Code Cultuur?

De Governance Code Cultuur is opgesteld om goed bestuur en toezicht in de cultuursector te waarborgen. Deze doelstelling is vastgelegd in negen principes op het gebied van bestuur, deskundigheid, financieel toezicht en vooral ook transparantie hierover. De code schrijft dus niet voor welke doelen er bereikt moet worden, maar wel de manier waarop deze doelen bereikt zouden worden.

Hoewel BOEi in principe een vastgoedonderneming is spelen er natuurlijk wel sterke culturele kenmerken mee. Ook is BOEi in tegenstelling tot veel andere culturele organisaties een vennootschap. BOEi heeft zich tot nu tot in de praktijk behoorlijk geconformeerd aan de Governance Code Cultuur en onderzocht wordt of deze eind 2015 officieel gevolgd kan gaan worden.